Prisliste

Priser inkl mva

Tilstandsrapport leilighet, (i bygg med flere leiligheter) stk 5000

Tilstandsrapport bolig (en boenhet), rekkehus, halvpart av tomannsbolig stk 7500

Tilegg pr ekstra boenhet/leilighet stk 800

Våtromsrapport leilighet stk 4000

Verditakst og forhåndstakst bolig og eiendom stk 4750

Tillegg ved verditakst av borettslagsleilighet ved verditakst stk 750

Tomtetakst stk 3500

Enkel verdivurdering (til bruk ved finansiering). stk 3750

Tillegg for verditakst på tilstandsrapport stk 2000

Energimerking, enkel registrering stk 1000

Andre tjenester prises etter avtale.

Timearbeid tim 1500

Kjøring utover 30 km faktureres med 15 kroner pr km.

Fakturagebyr ved sending pr post (kostnadsfritt ved mail) stk 50

Priser er for standard bolig/eiendom. Det tas forbehold at tilegg kan
forkomme ved særegne boliger/eiendommer som medfører tidsforbruk
ut over det som er normalt.

Ved oppdatering av rapport faktureres halv pris i tillegg til kjøring, forutsatt
samme eier og oppdatering innenfor 12 mnd.