Tjenester

  • Verditakst . Verditaksering av boliger er ofte brukt ved finansiering, arv, samlivsbrudd, skattespørsmål og omsetning.
  • Forhåndstakst . Forhåndstakst er som regel nødvendig med finansiering av ny bolig.
  • Skadetakst : Skaderapport vil dokumentere årsak, omfang og en kostnadsberegning for utbedring av skaden.
  • Reklamasjons rapporter. Reklamasjonsrapporter er rapporter om hvor oppdraget er å forutse og vurdere av reklamerte forhold ved eierskifte eller ved å utføre arbeider i huset. Reklamasjonsrapporter inkluderer ikke vurdering av de juridiske sidene 
  • Tilstandsrapport : En tilstandsrapport er en beskrivelse av statusen for boligens med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Rapporten ble ofte brukt ved salg av bolig.
  • Byggelånsoppfølging. Ved oppføring av nybygg kan det være behov for byggelånsoppfølging. I mange tilfeller stiller bankene krav til byggelånsoppfølging.
  • Fuktkontroll . Fuktmålinger ut brukt.
  • Kontroll av tilstanden i bygningen og eiendom før sprengningsarbeider. Det utarbeides og tilstandsrapport med fokus på bygningsdeler som er utsatt for setningskader i forbindelse med sprengningsarbeider ved eiendommen. Mye brukt av entreprenører, vegvesen og kommuner,
  • Uavhengig kontroll. Uavhengig kontroll av våpen og lufttetthet i tiltaksklasse 1. Kontroller tilgjengelig kontroll av prosjektering av ovennevnte steder. Dette innebærer også å være på byggeplass når fuktsikring / membransjikt av våtrom er ferdigstilt.